Huyện Xuyên Mộc triển khai nhiệm vụ tổ chức lễ giao quân

Gốc
Ngày 23/2, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện chủ trì cuộc họp với các thành viên và đại diện hội đồng NVQS các xã, thị trấn nhằm đánh giá kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và triển khai nhiệm vụ lễ giao nhận quân năm 2021.

Theo báo cáo của Hội đồng NVQS huyện Xuyên Mộc, đến thời điểm này, các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ công khai và đúng Luật Nghĩa vụ quân sự. Các xã, thị trấn trong huyện đã trao trực tiếp 243 lệnh cho thanh niên nhập ngũ (đạt 100%), trong đó có 211 thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Đồng thời, tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân theo chỉ tiêu trên giao, bảo đảm đúng nguyên tắc.

NGUYỄN THẮNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202102/huyen-xuyen-moc-trien-khai-nhiem-vu-to-chuc-le-giao-quan-920508/