QĐND Online - Chiều 6-10, tại cuộc giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An tổ chức, ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã giải trình về việc xây dựng Đền thờ Liệt sĩ của huyện trong thời gian qua được nhiều cơ quan báo chí phản ánh và dư luận quan tâm. Đặc biệt về sự cần thiết của công trình, chủ trương vận động đóng góp “xã hội hóa” nguồn vốn, năng lực nhà thầu, tư cách, năng lực cán bộ quản lý dự án.

Ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành tại cuộc giao ban báo chí

Theo đó, dự án xây dựng Đền thờ Liệt sĩ đã được UBND tỉnh phê duyệt; trước đó, Thường trực Huyện ủy và các phòng, ban liên quan đi học hỏi ở nhiều nơi. Nguồn vốn “xã hội hóa” kêu gọi cá nhân, tập thể đóng góp với chỉ tiêu trên 30.000 đồng/hộ; cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương tối thiểu 5 ngày lương/người, các nhà hảo tâm tùy theo từng đối tượng. Đến nay, huyện đã quyên góp được hơn 4 tỷ đồng, một số doanh nghiệp, cá nhân đăng ký xây dựng từng hạng mục và mua sắm đồ nội thất; dự kiến kinh phí quyên góp, ủng hộ đạt hơn 10 tỷ đồng. Ông Lợi khẳng định 99,8% người dân ủng hộ chủ trương xây dựng và “xã hội hóa” nguồn vốn, tự nguyện đóng góp xây dựng Đền thờ Liệt sĩ.

Tại cuộc giao ban, nhiều nhà báo đã chất vấn về tính hợp pháp của việc đặt ra chỉ tiêu vận động quyên góp tiền là trái với quy định của Chính phủ; cho rằng UBND huyện Yên Thành phát công văn đề ra chỉ tiêu đóng góp đối với các cơ quan, địa phương là sự áp đặt, không được người dân ủng hộ; con số “99,8% người dân ủng hộ” mà ông Chủ tịch UBND huyện đưa ra là không có cơ sở; Công ty cổ phần Nhân Thắng trúng thầu xây dựng công trình không đủ năng lực đảm nhiệm thực hiện dự án.

Ông Lợi, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho rằng do huyện suy nghĩ đơn giản về định mức quyên góp, sẽ rút kinh nghiệm, đề nghị các nhà báo cùng phối hợp với UBND huyện, nhà thầu và các cơ quan liên quan giám sát, làm rõ những vấn đề đối với dự án này.

Tin, ảnh: TRẦN HOÀI