HV Báo chí và Tuyên truyền công bố dành thêm trên 100 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung cho 7 ngành đào tạo.

Ảnh minh họa

Sau khi công bố điểm NV1, Học viện báo chí và tuyên truyền thông báo chỉ tiêu cũng như điểm xét tuyển NV2.

Cụ thể, ngành Triết học Mác - Lê nin: 12 chỉ tiêu (khối D), điểm xét tuyển 18. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học: 11 chỉ tiêu (khối C), 16 chỉ tiêu (khối D), điểm xét tuyển 17,5. Ngành Kinh tế chính trị Mác - Lê nin: 12 chỉ tiêu (khối C) và 15 (khối D) với điểm xét tuyển 17,5.

Ngành Lịch sử Đảng CSVN: 11 chỉ tiêu khối C, điểm xét tuyển 18. Ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh: 6 chỉ tiêu (khối C 17,5 điểm), 8 chỉ tiêu (khối D 18 điểm). Ngành Xã hội học: 9 chỉ tiêu khối D 18,5 điểm. Chính sách công 5 chỉ tiêu khối D 18 điểm.

Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30.8.

Xem danh sách điểm chuẩn của các trường ĐH-CĐ 2013

Vân Nga