HVG lĩnh án phạt nặng từ UBCKNN

Gốc
HVG bị phạt tổng cộng 185 triệu đồng.

HVG lĩnh án phạt nặng từ UBCKNN - Ảnh 1

Ngày 12/7/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hùng Vương (mã HVG - HOSE).

Theo đó, HVG bị phạt 100 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, HVG đã không báo cáo UBCKNN hàng loạt tài liệu như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 17/4/2015 về điều chỉnh vốn điều lệ tại Điều lệ công ty, Nghị quyết HĐQT số 250515/NQ-HĐQT ngày 25/5/2015 về phát hành trái phiếu riêng lẻ, Công bố thông tin (CBTT) về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, Nghị quyết HĐQT ngày 11/12/2015 về triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức...

Bên cạnh đó, công ty cũng đã báo cáo không đúng thời hạn các tài liệu như Nghị quyết HĐQT ngày 19/5/2015 mua 5 triệu cổ phiếu quỹ; Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC riêng và hợp nhất Quý 1/2016; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; ...

Trong đó, Công ty phải chịu tình tiết tăng nặng do vi phạm hành chính nhiều lần quy định.

HVG còn bị phạt 85 triệu đồng vì hành vi công bố thông tin sai lệch BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2016 do HVG lập và CBTT ngày 31/10/2016 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) so với BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (CBTT ngày 02/02/2017 trên HSX) có sự sai lệch về số liệu của nhiều khoản mục, bao gồm doanh thu, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả, lợi nhuận sau thuế. BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên năm 2016; BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý 3/2016 do HVG lập và CBTT có sai lệch số liệu và phải điều chỉnh lại.

HVG bị buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định.

Tin nóng

Tin mới