HVG: Sau soát xét, lỗ bán niên tăng thêm hơn 140 tỷ đồng

Gốc
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng của Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG), doanh thu thuần của Công ty đạt 8.761 tỷ đồng, giá vốn hàng bán sau soát xét tăng 127 tỷ đồng nên lãi gộp chỉ còn 470 tỷ đồng.

HVG: Sau soát xét, lỗ bán niên tăng thêm hơn 140 tỷ đồng - Ảnh 1

Ảnh Internet

Chi phí quản lý gần 116 tỷ đồng, tăng 19 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Đồng thời, HVG còn chịu lỗ từ công ty liên doanh liên kết 10 tỷ đồng và lỗ khác gần 9 tỷ đồng. Kết quả, HVG lỗ hơn 172 tỷ đồng, tăng 140 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM quyết định đưa cổ phiếu HVG vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/6/2017 do công ty vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm. Trước đó, Sở đã nhiều lần nhắc nhở HVG về việc chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên soát xét (năm tài chính từ 1/10/2016 đến 30/9/2017).

Phan Hằng

Phan Hằng

Tin nóng

Tin mới