TTO - Trong lắng đọng của những ngày cuối năm, hầu như ai cũng thầm nói lên ước vọng của mình. Trong khó khăn thì khát vọng càng cao, niềm tin càng thêm mạnh mẽ...