Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hy vọng mới về vắcxin ngăn chặn HIV

Nỗ lực kéo dài suốt 25 năm qua của các nhà khoa học thế giới nhằm bào chế loại vắcxin chống HIV/AIDS đang hứa hẹn một kết quả khả quan.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/275974/Default.aspx