Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hy vọng vào kế hoạch mới giải cứu ngành tài chính Mỹ, chứng khoán toàn cầu phục hồi

Gốc

NDĐT – Thị trường chứng khoán toàn cầu hôm nay đã phục hồi, mặc dù ở mức độ còn khiêm tốn, trong niềm hy vọng bản sửa đổi kế hoạch giải cứu ngành tài chính Mỹ sẽ sớm được thông qua.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132079&sub=60&top=38