I-rắc: Giao tranh ác liệt, 400 người chết và bị thương

Gốc
Theo AP, ngày 26-3, Thủ tướng I-rắc An Ma-li-ki đã ra tối hậu thư với các tay súng đang giao tranh với lực lượng an ninh I-rắc ở thành phố cảng Ba-xra...

Tin nóng

Tin mới