IAEA lập phái đoàn tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Tờ New York Times hôm qua đưa tin Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã chỉ định một nhóm chuyên gia đến thanh sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine để giúp ổn định tình hình an ninh và an toàn hạt nhân tại đây.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/iaea-lap-phai-doan-toi-nha-may-dien-hat-nhan-zaporizhzhia-50851.htm