IBM đang thử nghiệm web “biết nói”

Dự án Spoken Web của IBM giúp người dùng không biết đọc/viết hoặc không có kết nối Internet vẫn có thể truy cập thông tin qua ĐTDĐ.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11424&t=pcolarticle