Hướng đến khách hàng muốn triển khai ảo hóa và hợp nhất máy chủ, IBM đưa ra máy chủ Power 570 với BXL Power6 5GHz.