IBM phát hành phần mềm mới cạnh tranh với Microsoft Office.

Gốc
Hanoinet - Tiếp theo OpenOffice và Google Docs, gói ứng dụng Lotus Symphony do IBM phát hành đã bổ sung thêm một đối thủ nặng ký vào danh sách phần mềm cạnh tranh với Microsoft Office.

Tin nóng

Tin mới