Công nghệ nhớ (memory technology) mới rẻ hơn, nhanh hơn và “xanh” hơn.