Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

IBM: tạo môi trường cho sáng tạo

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Nội dung và kết cấu tĩnh hiện nay của mạng Thông Tin Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam (VISTA) sẽ trở nên sống động, linh hoạt, tương tác hơn với công nghệ của IBM.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8281&t=pcolarticle