IBM và Hitachi cộng tác nghiên cứu đặc tính của chip ở mức cận nguyên tử

Gốc
Ngày 17.3, IBM và Hitachi công bố đã ký một thỏa thuận nghiên cứu chưa từng có trong lĩnh vực đo lường bán dẫn nhằm đẩy mạnh tốc độ sáng tạo trong ngành bán dẫn.

Tin nóng

Tin mới