Phát động Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP HCM năm 2019

Phát động Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP HCM năm 2019

Ngày 7/8, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tổ chức buổi họp báo phát động 'Giải thưởng Công nghệ thông...

14 liên quan

TP.HCM phát động giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông 2019

TP.HCM phát động giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông 2019

Ngày 7/8 UBND TP.HCM đã tổ chức phát động giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông lần thứ 11 với chủ...

14 liên quan

TP.HCM phát động giải thưởng 'Hành trình vươn tới đô thị thông minh'

Giải thưởng tôn vinh các giải pháp ICT tiêu biểu, có tác động tích cực đến việc thực hiện đề án 'Xây dựng...

14 liên quan

Doanh nghiệp ít quan tâm đến Giải thưởng Công nghệ thông tin - truyền thông

Doanh nghiệp công nghệ tham gia Giải thưởng Công nghệ thông tin - truyền thông TP Hồ Chí Minh không nhiều...

14 liên quan

Giải thưởng CNTT-TT 2019: 'Hành trình vươn tới đô thị thông minh'

Sáng 7-8, Tại Trung tâm báo chí TPHCM, Sở TT-TT TPHCM đã chính thức phát động Giải thưởng CNTT-TT TPHCM 2019...

14 liên quan