Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

IDI bị phạt do không đảm báo số lượng thành viên ủy ban kiểm toán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I (mã Ck: IDI), do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên ủy ban kiểm toán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I (mã Ck: IDI). Theo đó, công ty này bị phạt 125 triệu đồng đo đã không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên ủy ban kiểm toán.

Ảnh minh họa

Cụ thể, IDI không có chủ tịch ủy ban kiểm toán (UBKT) là thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập, theo quy định tại khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Nghị định số 155) ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Công ty không đảm bảo tất cả các thành viên khác của UBKT phải là các thành viên HĐQT không điều hành, theo quy định tại khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155, chủ tịch UBKT của công ty không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, theo quy định tại khoản 4 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

Mới đây, UBCKNN cũng đã phạt Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An (mã DZM-HNX) với số tiền là 70 triệu đồng, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là Cơ điện Dzĩ An công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017; Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020.

Mức phạt đối với IDI được đưa ra heo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Tấn Minh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/idi-bi-phat-do-khong-dam-bao-so-luong-thanh-vien-uy-ban-kiem-toan-108344.html