CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đa Quốc Gia IDI (HoSE: IDI) đã công bố BCTC quý 4/2015 với doanh thu đạt 720 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Theo đó, lãi ròng ghi nhận 16 tỷ đồng, tăng 50%.

Các khoản chi phí của IDI trong quý 4/2015 cũng tăng đáng kể. Chi phí tài chính tăng 42% lên 48 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 57% lên 38 tỷ đồng. Đáng chú ý, lỗ khác trong kỳ cũng ghi nhận 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hơn 88 triệu đồng. Tuy vậy, lãi sau thuế của IDI vẫn đạt 16 tỷ, tăng 50% so với quý 4/2014.

Lũy kế cả năm 2015, doanh thu IDI đạt 2,543 tỷ, tăng 20% so với năm 2014. Biên lãi gộp cải thiện từ 12% lên 14%. Chi phí tài chính và bán hàng đều vượt quá 100 tỷ đồng và chiếm hơn 5% doanh thu mỗi loại. Điều này khiến lợi nhuận của IDI thu hẹp so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, đạt 105 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% so với năm 2014.

So với kế hoạch 2015, doanh thu chỉ hoàn thành 84% so với kế hoạch 3,000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thực hiện được 61% so với kế hoạch.

IDI: Lai rong quy 4 dat 16 ty dong - Anh 1

Tính đến 31/12/2015, hàng tồn kho tăng 47% so với đầu năm, đạt 771 tỷ đồng. Vay ngân hàng tăng hơn 80% lên 1,826 tỷ đồng, chủ yếu vay ngắn hạn chiếm hơn 1,400 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng mạnh 79% lên 93 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20160202_20160202 - IDI - BCTC HN Q4.15.pdf