Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

IDICO muốn mua cổ phiếu quỹ, chấp nhận giảm vốn điều lệ

Tổng công ty IDICO (HNX: IDC) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ.

 IDICO muốn mua cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ.

IDICO muốn mua cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ.

HĐQT công ty cũng thống nhất thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án trên. Theo đó, thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 12 tới đây với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 18/11.

HĐQT cũng giao cho Ban tổng giám đốc xây dựng phương án mua lại cổ phiếu, hoàn tất các thủ tục để tổ chức lấy ý kiến cổ đông và thực hiện các hồ sơ, thủ tục để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính mới đây của IDICO, tại thời điểm cuối quý III, công ty không có cổ phiếu quỹ nào. Số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại trên thị trường là gần 330 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng năm 2022, IDC ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh gấp 2 lần cùng kỳ, đạt 7.000 tỷ đồng, lãi ròng 2.100 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ. Với kết quả này, IDC đã hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và vượt 7% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến thời điểm cuối quý III/2022, tổng tài sản IDC đạt 16.200 tỷ đồng, trong đó tiền mặt và tương đương tiền, các khoản tiền gửi ngân hàng của IDC lên đến gần 2.300 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả hơn 9.863 tỷ đồng, trong đó doanh thu chưa thực hiện ngắn và dài hạn hơn 4.108 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu hơn 6.351,6 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ gần 3.300 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối hơn 1.584 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với đầu năm.

Duy Phan