IDV: Dự kiến mua tối đa 60,000 cp quỹ

Gốc
Theo nghị quyết HĐQT của CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV), HĐQT đã thông qua kế hoạch mua tối đa 60,000 cp quỹ bằng phương thức khớp lệch hoặc thỏa thuận, nhằm làm giảm số lượng cp đang lưu hành trên thị trường và tăng thu nhập trên mỗi cp (EPS).

Giá mua dự kiến được xác định là giá thị trường tại thời điểm giao dịch, thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 10/12/2015 - 09/01/2016.

Tài liệu đính kèm:
IDV_2015.11.24_5880da7_NQ_HDQT_muacophieuquy_IDV_signed.pdf

Tin nóng

Tin mới