IFAD hỗ trợ nông dân nghèo Việt Nam

Gốc
Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) đã quyết định cho Việt Nam vay 35 triệu USD nhằm cải thiện môi trường đầu tư khu vực nông thôn nghèo.

Tin nóng

Tin mới