CTCP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật (HoSE: IJC) đã công bố BCTC quý 4/2015 với doanh thu thuần chỉ còn 233 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Theo đó, lãi ròng IJC giảm đáng kể, chỉ đạt 42 tỷ đồng.

Trong quý 4, tổng doanh thu ghi nhận giảm 75%, trong đó doanh thu hoạt động thu phí tăng 5% nhưng mảng kinh doanh bất động sản chỉ đạt 5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả quý 4 cũng phản ánh tình trạng giảm sút lũy kế cả năm 2015, doanh thu và lợi nhuận của IJC đều giảm trên 30%, lãi sau thuế giảm từ 230 tỷ năm 2014 xuống còn 127 tỷ đồng và chỉ thực hiện được 50% kế hoạch lợi nhuận 2015. Nguyên nhân do lãi hoạt động lõi giảm hơn 31% và chi phí tài chính tăng mạnh.

IJC: Kinh doanh BDS gap kho, lai rong quy 4 giam 77% cung ky - Anh 1

Tổng doanh thu giảm mạnh chủ yếu do doanh thu bất động sản chỉ đạt 32 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ quý 4/2014 đạt hơn 700 tỷ đồng). Nhưng mảng doanh thu bán vé cầu đường vẫn duy trì trên 50 tỷ và đem lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất cho IJC. Ngoài ra, phát sinh doanh thu xây dựng và thi công cơ sở hạ tầng lên đến gần 117 tỷ đồng.

IJC: Kinh doanh BDS gap kho, lai rong quy 4 giam 77% cung ky - Anh 2

Tính đến 31/12, các khoản phải thu giảm mạnh tính đến cuối kỳ, phải thu ngắn hạn đã giảm hơn 300 tỷ đồng xuống gần 567 tỷ, phải thu dài hạn giảm hơn 260 tỷ. Hàng tồn kho thay đổi không đáng kể, vẫn có khoảng 4,390 tỷ đồng, trong đó chủ yếu chi phí đầu tư dự án Khu đô thị IJC tính đến 31/12 là hơn 2,100 tỷ vẫn trong quá trình xây dựng.

Giá giảm sâu trong 3 tháng qua từ 9,000 xuống còn 6,600 đồng/cp tính đến 03/02. Cổ phiếu IJC vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện thanh khoản mặc dù đã hồi phục nhẹ trong 2 tuần qua theo thị trường.

IJC: Kinh doanh BDS gap kho, lai rong quy 4 giam 77% cung ky - Anh 3

Tài liệu đính kèm:
IJC - 2016 02 03 - Bao cao tai chinh Hop nhat Quy IV 2015.pdf