IMF cải tổ bộ máy quản lý điều hành

Gần 600 nhân viên của IMF đã tự nguyện nghỉ việc với khoản trợ cấp cả gói là hơn 1 năm mức lương đang hưởng...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=95f475bb0cff7e&page=category