IMF hành động nhằm ngăn chặn khủng hoảng

Gốc
(HNMO)- Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã thiết lập cơ chế tài chính khẩn cấp nhằm giúp các nước bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tin nóng

Tin mới