NDĐT - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa có Báo cáo Ổn định tài chính toàn cầu (GFSR) nhận định, tình hình tài chính toàn cầu đã xấu đi. Theo đó, chỉ số đòn bẩy tài chính đang giảm nhanh và làm tăng rủi ro, gây bất lợi nghiêm trọng cho quan hệ giữa hệ thống tài chính và nền kinh tế tổng thể.