IMP: Doanh thu và lợi nhuận giảm nhẹ so với quý 2

Gốc
(Vietstock) - CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2009 với doanh thu đạt 150 tỷ đồng, giảm 11.2% so với quý 2 (165 tỷ đồng).

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 3 của IMP đạt 14.9 tỷ đồng, giảm 14.8% quý trước trong năm. Như vậy, các chỉ tiêu kinh doanh của IMP trong quý vừa qua đều giảm nhẹ so với quý 2. Tính đến cuối tháng 9, lũy kế doanh thu đạt 469.29 tỷ đồng, bằng 73.55% kế hoạch cả năm (638 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 48.86 tỷ đồng so với kế hoạch trước thuế cả năm là 71 tỷ đồng. Hiện lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 4,211 đồng. Được biết hồi đầu tháng 9, ĐHĐCĐ của IMP đã quyết định bằng phiếu biểu quyết sẽ chuyển đổi Cty TNHH một thành viên Remedica thành CTCP và IMP sẽ tiến hành bán bớt phần vốn góp. * IMP: Báo cáo tài chính chi tiết quý III năm 2009

Tin nóng

Tin mới