Incunabulum dùng để chỉ loại sách nào?

Incunabulum có nguồn gốc từ ngôn ngữ Latin, được sử dụng vào những năm 1640. Dạng số nhiều của từ này là incunabula.

Incunabulum /ˌin-kyə-ˈna-byə-ləm/ (danh từ): Cuốn sách được in trước năm 1501.

Định nghĩa:

Merriam-Webster Dictionary định nghĩa incunabulum là cuốn sách được in trước năm 1501. Dạng số nhiều của từ này được viết là incunabula.

Trong ngôn ngữ Latin, incunabulum mang ý nghĩa là "nơi sinh ra" hoặc "khởi đầu". Đến những năm 1640, từ này được dùng để nói về những cuốn sách được in trong thời kỳ đầu tiên của nghệ thuật in ấn.

Cụ thể, theo Bách khoa toàn thư Britannica, thời kỳ in ấn đầu tiên tại châu Âu ra đời và thịnh hành từ những năm 1450 đến tháng 1/1501. Trước khi thời kỳ này xuất hiện, người châu Âu xuất bản sách bằng cách sao chép thủ công. Phương pháp in sách mới lạ đã giúp giải quyết tình trạng khan hiếm sách khi nhu cầu tìm đọc tăng cao.

Ứng dụng của từ incunabulum trong tiếng Anh:

- The town library contains several incunabula and an interesting collection of early Dutch literature.

Dịch: Thư viện trong thị trấn có vài cuốn sách được in trước năm 1501 và một bộ sưu tập thú vị về văn học Hà Lan thời kỳ đầu.

- This book was printed around 1480, which makes it an incunabulum.

Dịch: Cuốn sách này được in trong khoảng năm 1480, vì thế, nó được gọi là incunabulum (cuốn sách được in trước năm 1501).

Thái An

Nguồn Zing: https://zingnews.vn/incunabulum-dung-de-chi-loai-sach-nao-post1338347.html