India Post sẽ lập cửa hàng đặc biệt ở nông thôn

Gốc
ICTnews - India Post sẽ thiết lập các cửa hàng đặc biệt tại những khu vực người dân không tiếp cận được với các dịch vụ bưu chính cơ bản. Đây là bước đi nhằm thu hẹp khoảng cách nông thôn - đô thị của Ấn Độ. Đầu tiên, India Post sẽ nghiên cứu khoảng cách địa lý phù hợp để người dân đi đến một điểm bưu điện, từ đó sẽ thiết lập các điểm dịch vụ, cửa hàng đặc biệt tại những khu vực cần thiết.

India Post đang đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực của chính phủ nhằm cải thiện tình hình tài chính đất nước. Ngoài những kết nối bưu chính, bưu điện còn đóng vai trò chính trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính cơ bản như ngân hàng và bảo hiểm đến những vùng sâu vùng xa. Hiện nay Ấn Độ có 155.000 điểm bưu điện trên cả nước. Tính trung bình, mỗi điểm bưu điện phục vụ 7.176 người dân và bao trùm bán kính khoảng 21 km2. India Post dự định sẽ tiến hành các bước để thu hẹp khoảng cách địa lý trên. M.H Theo Economictimes Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 44 ra ngày 13/4/2011.

Tin nóng

Tin mới