Indonesia "cấm cửa" các trang sex

Gốc
(HNMO) - Chính phủ Indonesia đã thông qua một đạo luật cấm xem hoặc đưa "các nội dung đồi bại" trên mạng Internet.

Tin nóng

Tin mới