Indonesia cấm quân đội làm kinh doanh

Gốc
Từ khi thực hiện việc tách quân đội khỏi kinh tế, phần lớn các công ty quân đội của Indonesia đã phá sản vì mất độc quyền kinh doanh. Đến nay chỉ còn 6 (trong số 1.500 công ty quân đội) có vốn và tài sản hơn 50.000 USD.

Tin nóng

Tin mới