Theo báo cáo thống kê của Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2009, Việt Nam đã nhập khẩu 645.539tấn giấy các loại, đạt kim ngạch 472.654.139USD (tăng 1,22% % về lượng nhưng giảm 9,08% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái).

Thị trường chính nhập khẩu giấy các loại 8 tháng đầu năm là Indonesia với 158.629 tấn, đạt 110.968.398 USD (chiếm 24,57% về lượng và 23,48% về giá trị của tổng khối lượng giấy nhập khẩu), tiếp theo là các thị trường Thái Lan, Đài Loan, Singapore. Nhập khẩu giấy 8 tháng đầu năm từ các thị trường hầu hết đều giảm; trong đó thị trờng giảm mạnh nhất về kim ngạch đó là: Italia giảm 78,01%, Pháp giảm 65,68%, Trung Quốc giảm 45,01%. Chỉ có 5 thị trường có kim ngạch nhập khẩu giấy tăng so với cùng kỳ đó là: Nga tăng 388,57%, Áo tăng 46,03%, Malaysia tăng 31,54%, Indonesia tăng 26%, Hàn Quốc tăng 15,3%. Tham khảo thị trường nhập khẩu giấy 8 tháng Thị trường Tháng 8 8 tháng Lượng(tấn) Trị giá (USD) Lượng(tấn) Trị giá (USD) Tổng cộng 645.539 472.654.139 Indonesia 20.900 16.005.714 158.629 110.968.398 Thái Lan 22.680 12.766.357 153.529 85.555.229 Đài Loan 14.736 7.020.307 121.929 55.870.814 Singapore 1.830 7.624.758 11.85 53.531.533 Hàn Quốc 6.134 3.709.242 62.712 34.874.564 Trung Quốc 4.614 4.038.455 33.176 27.250.118 Nhật Bản 3.086 3.040.999 15.757 17.808.968 Malaysia 2.389 1.713.543 16.827 14.329.567 Philippines 1.801 952.659 21.546 11.864.106 Nga 1.705 836.905 15.481 11.283.435 Ấn Độ 309 1.269.287 1.884 8.319.108 Hoa Kỳ 1.865 1.767.812 7.771 7.783.556 Đức 1.224 806.818 4.432 4.079.826 Phần Lan 329 457.162 2.603 2.894.849 Italia 126 205.023 800 1.333.162 Áo 898 436.538 1.882 1.086.209 Pháp 208 234.440 804 930.507