Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Indonesia nâng cao sức cạnh tranh của ngành dệt may

Dệt may là ngành xuất khẩu chủ lục của Indonesia. Nước này đang đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa và cơ cấu lại ngành dệt may nhằm đạt mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này lên 11,8 tỷ USD vào năm 2009.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120591&sub=83&top=45