Indonesia nỗ lực bình ổn thị trường tài chính

Gốc
Chính phủ Indonesia cùng với Ngân hàng trung ương nước này đã đưa ra 5 biện pháp nhằm duy trì hoạt động bình thường của thị trường tài chính trước tác động của khủng hoảng toàn cầu.

Tin nóng

Tin mới