BizLIVE - Trong tương lai tỷ lệ người cao tuổi sẽ tiếp tục tăng, nhưng số người mắc các bệnh liên quan đến thần kinh cũng sẽ chiếm 1/4 dân số toàn cầu, trong khi nhu cầu về nước sinh hoạt tăng tới 40%.

Ảnh cắt từ Infographic.

( Click để xem ảnh lớn )