[Infographic] Bức tranh thị trường cổ phiếu HNX tháng 8/2017

Gốc
Tổng số chứng khoán niêm yết tại HNX tính đến thời điểm cuối tháng 8 là 379 mã cổ phiếu, với tổng khối lượng niêm yết đạt 11.257 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị niêm yết toàn thị trường hơn 112,57 nghìn tỷ đồng

[Infographic] Bức tranh thị trường cổ phiếu HNX tháng 8/2017 - Ảnh 1

Tin nóng

Tin mới