Từ 1.3, tốc độ tối đa của hầu hết các phương tiện tăng thêm 10 km/h cả trong và ngoài khu dân cư.

Infographic: Cac moc toc do moi ap dung tu ngay 1.3 - Anh 1

Infographic: Cac moc toc do moi ap dung tu ngay 1.3 - Anh 2