[Infographic] Đề xuất điều chỉnh cách tính lương hưu với lao động nữ

Gốc
Lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu đối với lao động nữ trong 5 năm từ 2018 - 2022 (theo đề xuất của Bảo hiểm xã hội).

Theo Hồ Trang/plo.vn