Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Gốc
Ông Trần Văn Sơn được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Minh Ngọc

Nguồn VTC News https://vtc.vn/infographic-su-nghiep-bo-truong-chu-nhiem-van-phong-chinh-phu-tran-van-son-ar604912.html