Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Gốc
Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Kim Sơn được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Minh Ngọc

Nguồn VTC News https://vtc.vn/infographic-su-nghiep-bo-truong-giao-duc-va-dao-tao-nguyen-kim-son-ar604439.html