Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Gốc
Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bà Phạm Thị Thanh Trà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ.

Minh Ngọc

Nguồn VTC News https://vtc.vn/infographic-su-nghiep-bo-truong-noi-vu-pham-thi-thanh-tra-ar604881.html