Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Gốc
Ông Nguyễn Văn Hùng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Minh Ngọc

Nguồn VTC News https://vtc.vn/infographic-su-nghiep-bo-truong-van-hoa-the-thao-va-du-lich-nguyen-van-hung-ar604911.html