Infographic: Sự nghiệp Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Gốc
Ngày 8/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Minh Ngọc

Nguồn VTC News https://vtc.vn/infographic-su-nghiep-truong-ban-to-chuc-trung-uong-truong-thi-mai-ar605664.html