Infographic: Việt Nam - Lào: 60 năm đoàn kết, hữu nghị, thủy chung

Năm 2022 ghi mốc son - Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022). Năm 2022, năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam được tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động, nhằm khẳng định quyết tâm cùng nhau gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt. Nhân dịp này cùng nhìn lại những mốc son trong lịch sử của mối quan hệ quốc tế đặc biệt này.

N.Dương

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/multimedia/infographic/infographic-viet-nam-lao-60-nam-doan-ket-huu-nghi-thuy-chung-615469.html