Infographics: Những nhóm hàng XNK lớn nhất của Việt Nam 10 tháng/2017

Gốc
Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết 10 tháng /2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 346,54 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 174,55 tỷ USD, tăng 21,3% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 171,99 tỷ USD, tăng 21,6%.

.

Trần Ánh- Mạnh Hùng