VIT- Tập đoàn ngân hàng Hà Lan ING mới đây đã bác bỏ việc đưa ra đề nghị mua lại ngân hàng ABN Amro từ tập đoàn tài chính bảo hiểm Fortis của Bỉ-Hà Lan.