Với hình thức sản phẩm đầu tiên là đế kết nối cho Ultrabook, giao tiếp 10 Gb/s đã sẵn sàng. Những Ultrabook đầu tiên không hỗ trợ Thunderbolt sẽ có điều kiện dễ dàng sử dụng giao tiếp này với đế cắm mở rộng.