Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Intel mua năng lượng “xanh”, thúc đẩy việc bảo vệ môi trường

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Với cam kết mua 1,3 tỉ kWh năng lượng có chứng nhận có thể phục hồi được (renewable energy certificate - REC) một năm, Intel sẽ trở thành công ty mua năng lượng “xanh” lớn nhất ở nước Mỹ.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9070&t=pcolarticle