Cuối năm 2009, có thể Intel sẽ tung ra BXL điện thế cực thấp (ULV) cho MTXT mỏng, giúp họ cạnh tranh với AMD trong thị trường này.