Ngày 30/3/2009, Intel dự kiến sẽ làm mới dòng chip MTXT với các BXL điện thế cực thấp (ULV).